Stråkarna på egen hand

Karlstads Orkesterförenings stråkar har tagit sig ut på egen hand. Här blir det verk av Alexander Borodin – Nocturne,  Peter Warlocks festliga Capriolsuite samt J.S. Bachs konsert för piano i f-moll. Vi toppar med W.A. Mozarts ”Eine kleine nachtmusik”.  Pianosolist Jerker Nirbrant.

Ola Kästel, en av våra konsertmästare, leder orkestern från sin fiol. Tillsamman i kollektiv. Musikerna står upp och interagerar med blickar och kroppen som ledning. Nyttigt för örat och orkesterns känsla. Stråkarna är ju vårt grundfundament och bara stråkar har verkligen ett fylligt sound!

Jenkins_Rep (25)Jenkins_Rep (17)Jenkins_Rep (16)