Mozart ”Elvira Madigan” och ett uruppförande

Mozarts älskade pianokonsert nr 21 i händerna på Jerker Nirbrant.  Jerker är lärare på Kulturskolan i Karlstad och har spelat med oss tidigare. Förra året i Bachs pianokonsert i f-moll. Den fantastiska musiken som användes i Bo Widerbergs underbara film”Elvira Madigan” tjusar fortfarande en hel värld. På det Mozarts lilla Andande för flöjt och orkester.

 

Jerker Nirbrant

Jerk Nirbrant

Jerker Nirbrant studerade i början av 80-talet för professor Greta Ericsson vid musikhögskolan i Stockholm. Därefter följde studier  för Radoslav Kvapil i Tjeckien, Sergio Marengoni i Italien och Hayat Atta-Ogilvie i Tyskland.

 

För några år sedan var Johan Blixt hornist i vår orkester. Nu studerar han komposition på Musikhögskolan i Stockholm. Speciellt för Orkesterföreningen har han skrivit ett verk som han kallar ”Appendix till Mozarts 21:a Pianokonsert”.  Läs mer om Johan här  http://www.johanblixt.com

Johan Blixt

Johan Blixt

August Söderman är en av de viktigaste tonsättarna från andra hälften av 1800-talet. Inte minst som körtonsättare. Han har inte skrivit någon Symfoni men vi har sammanställt ett antal satser ur hans produktion – se där, vi har trollat fram en förtjusande Symfoni.

Orkesterföreningen, Jerker Nirbrant pianosolist, Anneli Nilsson flöjtsolist, Leif Karlsson dirigent.

Konserten sker med stöd av Alfred Löfgrens stiftelse.

August Söderman

August Söderman