Medlemskap i Kammarmusiksällskapet berättigar till rabatt på våra konserter. Som medlem i Kammarmusiksällskapet, 100 kr för enskild och 160 för familj, erhåller man upp till 60 konors rabatt till varje konsert. Dessutom kommer info per post och erbjudande om olika aktiviteter som Herrgårdskonserter och Vinterfest.

Kontakta Ordförande Mats Kästel via kontaktformiläret nedan per telefon 0703-735150 eller betala in summan på föreningens plusgiro 94 44 42-3.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Gatuadress

Postnummer och postort