Stadens stolta orkester….

Karlstads Orkesterförening har under 90 år inte bytt namn och verkar fortfarande för samma mål. I vår verksamhet finns dels Kammarmusiksällskapet, dels en Symfoniorkester. Repertoaren är fortfarande omfattande och högtstående. För ett år sedan spelades Dvoraks  ”Från nya världen” under Jonas Dominiques dynamiska ledning. Ambitionen är hög och repertoaren är omfattande. De sista åren har bland annat julkonserterna, med TjajkovskijsNötknäpparsvit” och medverkan av Gundegabaletten, varit mycket populära. Fortfarande är det en mix av avancerade amatörer, musiklärare och duktiga musikstudenter som samsas i den ärevördiga orkestern.

Samarbetet med Musikskolan, numera Kulturskolan, är gott och stödet från Karlstads kommun garanterar att orkestern kan bestå i framtiden.

 

Mer information om vår symfoniorkester: