Karlstads orkesterförening bildades 1921 för 100 år sedan,  av framstående amatörer och militärmusiker och restaurangmusiker. Denna orkester var under många år den enda orkestern i Karlstad som spelade symfonisk repertoar. Det är också denna orkester som är ursprunget till den orkester som efter flera namnbyten huserar på Karlstads Teater under namnet Wermland Operas orkester.

Under slutet av 50-talet dirigerades orkestern av militärkapellmästarna Bertil Bergdal och Bertil Ullbrandt. Senare under 60-talet fanns här musikdirektören vid I2 Harry Sernklef, som också framträdde som klarinettsolist. År 1960 kontaktades den i Norrköping verksamme dirigenten Heinz Freudentahl för att bilda Karlstads musikskola. Denne eminente musiker engagerade snabbt ett förbluffande stort antal stråklärare av mycket hög klass, Josef Aldén, Sigvard Stenberg, Göran Tidström, Jules de Vries m.fl. utgjorde stommen i stråksektionen. Militärmusikerna fanns i blåsarstämmorna. Orkestern utvecklades vidare och hade gästdirigenter som Sixten Eckerberg, Lars Gösta Benstorp och Ortrudd Mann. En stor mängd musik framfördes av Karlstads Orkesterförening, som fick en repertoar som innehöll det mesta av de klassiska symfonierna, konserterna och operamusiken.

Orkestern medverkade ofta i Domkyrkan under ledning av Olle Ljungdahl och Yngve Sirén. För första gången någonsin kunde man i Karlstad höra Bachs ”Johannespassion” och ”Matteuspassion”, Brahms ”Requiem” och andra stora verk. Den vid Sveriges Radio anställde producenten Tage Lundström anordnade i sin dubbla roll som radioproducent och ordförande i orkestern ”Värmlandskväll” i riksradion, där orkestern ofta medverkade med både orkestermusik och kammarmusik.

Karlstads orkesterförening första program

Karlstads orkesterförening första program

I början av 70-talet kom så Allan Weiberg till Karlstad där Militärmusiken omorganiserades till Regionmusiken. För första gången anställdes stråkmusiker och kring en kvintett stråkar utvecklades Musikteaterns orkester, därefter Musikteaterns sinfonietta, Värmlands Sinfonietta, Värmlandsoperans orkester och nu Wermland Operas orkester. Under några år på 80-talet var samarbetet mellan Orkesterföreningen och Musikteatern frekvent och storslagen symfonimusik kunde framföras i Karlstad. Ett beramat ögonblick var 1984 då staden fyllde 400 år och en symfoni beställdes av Sven Eric Johansson uruppfördes med de sammanslagna resurserna samt Karlstads Kammarkör, Karlstads Motettsällskap och solister från Musikteatern. ”En Frödingsymfoni” direktsändes i Sveriges Radio och dirigent var Allan Weiberg.

Många av Sveriges främsta dirigenter och solister gästar oss ofta. Här kan bl.a. nämnas violinisten Malin Broman, pianisten och dirigenten Simon Crawford Philips, dirigenten Glenn Mossop, pianisten Daniel Beskow,  blockflöjtisten Kristien West och många fler.

Karlstads Orkesterförening  verkar fortfarande för samma mål som för hundra år sedan; en mötesplats för professionella, duktiga amatörer och musikstuderande. I sin verksamhet finns dels Kammarmusiksällskapet, dels Karlstads Orkesterförening. Repertoaren är fortfarande omfattande och högtstående. Vi samarbetar med Musikskolan, numera Kulturskolan. Vi stöds av Karlstads Kommun och via Kultur och fritidsnämnden samt Statens Kulturråd..